Map String for Island

Place to share custom user maps, scenarios and campaigns.

Map String for Island

Postby thetgron98 » Tue Oct 10, 2017 1:01 pm

I wanted a map string for an Island map that can be expanded to accommodate for Trains. Preferably the Island should be big enough to hold a central hub and I can just landfill to the mainland and connect trains.

Thanks,

Thetgron98
thetgron98
Manual Inserter
Manual Inserter
 
Posts: 1
Joined: Tue Oct 10, 2017 12:58 pm

Re: Map String for Island

Postby tclack » Tue Oct 10, 2017 1:38 pm

This one worked for me to start a good base. Note: you may want to adjust resource settings a bit to make it easier.
Good starting Island
Code: Select all
>>>AAAPACMAAgABBAcAAAAEAAAAY29hbAEEAwoAAABjb3BwZXItb3Jl
AQQDCQAAAGNydWRlLW9pbAIEAwoAAABlbmVteS1iYXNlAQIDCAAAAGl
yb24tb3JlAQQDBQAAAHN0b25lAQQDCwAAAHVyYW5pdW0tb3JlAwMDZC
Bag4CEHgCAhB4AAwABAQF7FK5H4XqUPwEAAAAAAAAuQAEAAAAAAADwP
wEAAAAAAFi7QAEAAAAAAOCFQAEAAAAAAFirQAEAAAAAAIjDQAEAAAAA
AECfQAEAAAAAAEB/QAEAAAAAAECPQAEzMzMzMzPzPwEzMzMzMzPzPwF
7FK5H4Xp0PwEAAQAAAAAAAAhAAQAAAAAAAAhAAXsUrkfheoQ/AQABAQ
GN7bWg98bAPgH8qfHSTWJgPwFpHVVNEHXvPgEAAQcAAAABAgAAAAECA
AAAAZqZmZmZmbk/AQAAAAAAAABAAQAAAAAAAOA/AZqZmZmZmdk/Ac3M
zMzMzOw/AQUAAAABFAAAAAFAOAAAAcBLAwABEA4AAAGgjAAAASAcAAA
BAAAAAAAAPkABAAAAAAAAFEABZmZmZmZm9j8BMzMzMzMz4z8BMzMzMz
Mz0z8BAAAAAAAACEABAAAAAAAAJEABPAAAAAEeAAAAAcgAAAABBQAAA
AEAAAAAAAAAQAEBAQAAAAAAAFlAAQUAAAABGQAAAAEAAAAAAAAkQAEy
AAAAAQAAAAAAAD5AAWQAAAABmpmZmZmZyT8BMzMzMzMzwz8BMzMzMzM
z0z8BMzMzMzMz0z8BAAAAAAAAJEABAAAAAAAANEABAAAAAAAAPkABAA
AAAAAAFEABAAAAAAAAPkABAAAAAAAAJEABAAAAAAAACEABCgAAAAFkA
AAAAWQAAAAB6AMAAAEAAAAAAADgPwHQBwAAAQAAAAAAQH9AAwAAAAAA
AAAAAAAA8D+DEfiZ<<<
User avatar
tclack
Burner Inserter
Burner Inserter
 
Posts: 17
Joined: Thu Jan 19, 2017 6:16 am


Return to Maps and Scenarios

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests