Interesting Island Map

Place to share custom user maps, scenarios and campaigns.
Post Reply
ReduksTv
Manual Inserter
Manual Inserter
Posts: 1
Joined: Fri Nov 17, 2017 3:33 pm
Contact:

Interesting Island Map

Post by ReduksTv »

Hey everybody i recently found this interesting map and i want to share it if anyone want to try it ;)

https://imgur.com/a/YM2kG

Map String:
>>>AAAPACUAAAABBAcAAAAEAAAAY29hbAEEAwoAAABjb3BwZXItb3Jl
AQQDCQAAAGNydWRlLW9pbAIEAwoAAABlbmVteS1iYXNlAgMDCAAAAGl
yb24tb3JlAQQDBQAAAHN0b25lAQQDCwAAAHVyYW5pdW0tb3JlAgQDUN
hZaoCEHgCAhB4AAwABAQF7FK5H4XqUPwEAAAAAAAAuQAEAAAAAAADwP
wEAAAAAAFi7QAEAAAAAAOCFQAEAAAAAAFirQAEAAAAAAIjDQAEAAAAA
AECfQAEAAAAAAEB/QAEAAAAAAECPQAEzMzMzMzPzPwEzMzMzMzPzPwF
7FK5H4Xp0PwEAAQAAAAAAAAhAAQAAAAAAAAhAAXsUrkfheoQ/AQABAQ
GN7bWg98bAPgH8qfHSTWJgPwFpHVVNEHXvPgEAAQcAAAABAgAAAAECA
AAAAZqZmZmZmbk/AQAAAAAAAABAAQAAAAAAAOA/AZqZmZmZmdk/Ac3M
zMzMzOw/AQUAAAABFAAAAAFAOAAAAcBLAwABEA4AAAGgjAAAASAcAAA
BAAAAAAAAPkABAAAAAAAAFEABZmZmZmZm9j8BMzMzMzMz4z8BMzMzMz
Mz0z8BAAAAAAAACEABAAAAAAAAJEABPAAAAAEeAAAAAcgAAAABBQAAA
AEAAAAAAAAAQAEBAQAAAAAAAFlAAQUAAAABGQAAAAEAAAAAAAAkQAEy
AAAAAQAAAAAAAD5AAWQAAAABmpmZmZmZyT8BMzMzMzMzwz8BMzMzMzM
z0z8BMzMzMzMz0z8BAAAAAAAAJEABAAAAAAAANEABAAAAAAAAPkABAA
AAAAAAFEABAAAAAAAAPkABAAAAAAAAJEABAAAAAAAACEABCgAAAAFkA
AAAAWQAAAAB6AMAAAEAAAAAAADgPwHQBwAAAQAAAAAAQH9AAwAAAAAA
AAAAAAAA8D9iXNas<<<

Post Reply

Return to “Maps and Scenarios”